Farma wiatrowa w miejscowości Sądów, woj. zachodniopomorskie

N-GEO wykonało dokumentację geologiczno–inżynierską dla budowy farmy wiatrowej…


Stacja Elektroenergetyczna Krajnik 400/220 kV–Dolna Odra

N-GEO wykonało dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z dokumentacją…


Budowa masztów telekomunikacyjnych

Firma N-GEO Badania Geologiczne Niedziółka wykonała dokumentację badań podłoża…