Kontrolne badania geotechniczne – Szwecja

W miejscowości Helsingborg, w Szwecji, wykonaliśmy kontrolne badania…


Stacja Elektroenergetyczna Krajnik 400/220 kV–Dolna Odra

N-GEO wykonało dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z dokumentacją…


Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Przebudowa i rozbudowa instalacji produkcji amoniaku na terenie Grupa Azoty…


Badania geologiczno–inżynierskie przy ul.Przestrzennej w Szczecinie

Wykonaliśmy badania geologiczno–inżynierskie dla rozbudowy przystani, przy ul.…


N-geo Badania Gruntu Cena Badania Geologiczne Niedziółka

Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Kłęby

Prace nad dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz projektem geotechnicznym,…


N-geo Badania Gruntu Cena Badania Geologiczne Niedziółka

Dokumentacja geologiczno-inżynierska w Świnoujściu

W Świnoujściu wykonaliśmy dokumentację geologiczno-inżynierską dla budowy 7…


N-geo Badania Gruntu Cena Badania Geologiczne Niedziółka

Rozpoznanie warunków geologiczno – inżynierskich w Poznaniu

W Poznaniu wykonaliśmy prace przy rozpoznaniu warunków…


Rozpoznanie geologiczno – inżynierskie na terenie Portu w Szczecinie

Rozpoznanie wykonaliśmy dla projektu hali, przy ul. Hryniewickiego, na terenie…


N-geo Badania Gruntu Cena Badania Geologiczne Niedziółka

Badania geotechniczne w miejscowości Białogard.

Badania wykonaliśmy pod budowę baterii silosów w miejscowości Białogard, woj.…


Budowa baterii silosów

Prace wykonywaliśmy w miejscowości Szczytniki Czerniejewskie, w powiecie…