W Poznaniu wykonaliśmy prace przy rozpoznaniu warunków geologiczno-inżynierskich dla budynków apartamentowych z dwiema kondygnacjami podziemnymi, przy ul. Drzymały.