Kontrolne badania geotechniczne w związku z modernizacją wschodniego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.