N-GEO wykonało Dokumentację geologiczno-inżynierską dla budowy 8 siłowni wiatrowych o łącznej mocy 36 MW wraz z infrastrukturą drogową o długości 12 km w rejonie miejscowości Chojnice, województwo pomorskie. Zrealizowano prace w zakresie: wierceń rurowanych, sondowań statycznych CPTU i sejsmicznych SCPTU oraz dynamicznych DPSH, które uzupełniono kompleksowo badaniami laboratoryjnymi.