Wykonaliśmy wiercenia, sondowania statyczne CPTU i sejsmiczne SCPTU do głębokości 42 m oraz kompleksowe badania laboratoryjne dla rozbudowy farmy wiatrowej.