Dokumentacja geologiczno–inżynierska wykonana przez N-GEO Niedziółka dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie.