Badania geotechniczne terenu o pow. 300 ha, w obrębie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii

Kompleksowe rozpoznanie geotechniczne dla celów inwestycyjnych, obszaru o…


Badania geologiczno-inżynierskie elektrownie wiatrowe Łobżany

Badania geologiczno - inżynierskie określające przydatność podłoża dla budowy…


Budowa elewatora zbożowego w Porcie Stepnica

Budowa elewatora zbożowego w Porcie Stepnica…


Budowa masztów telekomunikacyjnych

Firma N-GEO Badania Geologiczne Niedziółka wykonała dokumentację badań podłoża…