N-geo Badania Gruntu Cena Badania Geologiczne Niedziółka

Dokumentacja geologiczno-inżynierska w Świnoujściu

W Świnoujściu wykonaliśmy dokumentację geologiczno-inżynierską dla budowy 7…


Nabrzeże Oliwskie w Porcie Gdańskim

N-geo, Niedziółka, usługi geologiczne, geotechnika,…


Prace przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie

Wykonaliśmy dokumentację badań podłoża gruntowego oraz rozpoznanie podłoża…


Budowa 8 elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Chojnice

N-geo, Niedziółka, usługi geologiczne, geotechnika,…


N-geo Badania Gruntu Cena Badania Geologiczne Niedziółka

Dokumentacja badań podłoża gruntowego w Stargardzie Szczecińskim

Na Osiedlu Pyrzyckim, w Stargardzie Szczecińskim wykonaliśmy dokumentację badań…


N-geo Badania Gruntu Cena Badania Geologiczne Niedziółka

Rozpoznanie warunków geologiczno – inżynierskich w Poznaniu

W Poznaniu wykonaliśmy prace przy rozpoznaniu warunków…


Rozpoznanie geologiczno – inżynierskie na terenie Portu w Szczecinie

Rozpoznanie wykonaliśmy dla projektu hali, przy ul. Hryniewickiego, na terenie…


N-geo Badania Gruntu Cena Badania Geologiczne Niedziółka

Badania geotechniczne w miejscowości Białogard.

Badania wykonaliśmy pod budowę baterii silosów w miejscowości Białogard, woj.…


Badania geologiczno–inżynierskie, przy ul. Tenisowej w Szczecinie

Prace były wykonywane pod budowę zespołu budynków apartamentowych, przy ul.…