Prace były wykonywane pod budowę zespołu budynków apartamentowych, przy ul. Tenisowej w Szczecinie.